Zájezd do Rakouska a Maďarska

Ve čtvrtek 8. května jsme v 6,30 vyjeli z Teplic, v Praze po menším zdržení po 8 hodině přistoupili další účastníci a dál jsme pokračovali po D1 směr Brno.Po přestávce v Mikulově jsem přejeli hranice do Rakouska a pokračovali směr Vídeň. Po velkém zdržení na rakouské silnici jsme v odpoledních hodinách dojeli do Bad Deutsche Altenburg, do parku Petronel-Carnuntum, kde bylo v roce 1911 odkryto největší římské sídliště na území Rakouska  a navštívili sousední amfiteátr.

 Dál jsme pokračovali do hlavního města Burgenlandu Eisenstadt. Nejvýznamnější památka města je zámek ze 17.století , sídlo rodu Esterházy. Bohužel pro zdržení jsme přijeli po zavírací hodině. Prošli jsme starým městem.které je pěší zónou, viděli pěknou radnici ze 17.století, morový sloup z r.1713 a Floriánovu kašnu z r.1628, v postranní ulici pak Dóm sv.Martina, zvaný též Heydnkirche. Se jménem tohoto hudebního skladatele jsme se setkávali po obou stranách hranice. Dále jsme pokračovali k rakouské části neziderského jezera.Krátce jsme se zastavili ve vinařském středisku městečku Rust, kde jsme obdivovali zachovalé středověké domy, jejich květnovou výzdobu a živé čápy, hnízdící na komínech většiny domů.

Před 21 hodinou večerníkem dorazili do lázní Bükfürdö, kde jsme v hotelu Corvus  měli být po tři dny ubytováni. Bohužel si v recepci ulehčili rozpis pokojů a udělali to podle abecedy, což byl největší řešitelný problém celého zájezdu.

            Druhý den, v pátek jsme se vrátili do Burgenlandu a navštívili hrad Forchtenstein krásném skalnatém a romantickém prostředí. Hrad slouží jako pokladnice rodu Esterházy, v současnosti jedna z největších sbírek na území Rakouska.

            Dál jsme krásnou krajinou pokračovali ke hradu Bernstein, který je nejvýše položeným hradem v Rakousku. Byl postaven ve 12.století.Často měnil majitele i svou podobu.v 17.století se stal majetkem rudu Bathyani, 18.století pak rudu Almásy. V současné době je stále v jejím majetku. Ta jej v roce 1953 upravila na komfortní hotel.Proto jsme mohli navštívit jen přístupné nádvoří. Jako náhradu někteří navštívili v městečku v podhradí uzavřenou šachtu na těžbu serpentinitu.

            Podle plánu jsme jeli navštívit hrad Schlaining v krásném prostředí lesoparku.Hrad byl postaven ve 13.století  jako důležitá křižovatka obchodních cest. V současnosti patří spolkové zemi Burgenland a je sídlem studijního centra pro mír a řešení konfliktů. Od roku 2000 je v něm zřízeno evropské centrum pro mír známé jako Friedensburg. Muzeum v něm umístěné představuje výstavu dějin válek. Bez průvodce není přístupná ani jeho nádvoří.

Také jsme zde potkali vojáky z různých zemí světa zúčastněných na zdejším kongresu.

Za teplého počasí jsme pokračovali zpět na ubytování a návštěvu slíbených termálních lázní, případně masáží.

            Třetí den jsme v dopoledních hodinách navštívili největší město „malé uherské nížiny“ Sopron. Dnes 60tisícové město má titul „Nejvěrnější město“, protože jeho obyvatelé se v roce 1921 rozhodli pro maďarské státní občanství. N okružní ulici, vedoucí po místech někdejšího příkopu kolem hradeb, jsme se dostali do centra města, prošli Branou věrnosti na hlavní náměstí s kostelem P.Marie a sousoším Nejsvětější trojice s mohutnou radnicí.Dále šli kolem kláštera benediktinů, paláce rodu Esterházy,dnešního muzea hornictví. V Ceasarově domě zasedal v roce 1861 prešpurský zemský sněm. Zajímavá je synagoga,Dóm sv.Jiří.

            Další naší zastávkou v hezké krajině Fertö, součásti Světového dědictví UNESCO je od roku 2001 zámek Förted, nazývaný „Maďarské Versailles“. Zámek nechal postavit v roce 1760 Miklós Esterházy. Tento rokokový zámek nemá v celém Maďarsku obdoby v návštěvnosti celebrit včetně Marie Terezie a její dcery Marie Antoinety. Dnes jsou zde soustředěny umělecké předměty z celého Maďarska. Někteří využili služby místního vláčku na okružní jízdu kolem zámku a parkem.

            Poslední sobotní zastávka bylo městečko Köszeg, považované za nejkrásnější město Zadunají. Zachováno je středověké uspořádání ulic, barevné domy z doby baroka a klasicismu. V roce 1532 po 25 dnech obléhání malý počet obránců zastavil turecké vojsko táhnoucí na Vídeň. Podle legendy opustila okolí poslední část vojska v 11 hodin a na památku se v tu dobu rozeznějí zvony ve městě.

            V neděli ráno po snídani jsme se rozloučili s hotelem a jeli navštívit město Szombathély  (Savarium z doby římské). To je hrdé na svou dvoutisíciletou historii s bohatými kulturními akcemi.Bylo založeno císařem Claudiem jako součást Jantarové cesty. Při procházce městem  jsme viděli mohutnou synagogu,největší v Maďarsku.Hlavní náměstí lemují hezké domy s barokní a secesními fasádami, františkánský kostel, kostel sv.Uršuly, secesní obchodní dům Centrum. Západně od náměstí je kostel sv.Martina připomínající zdejšího rodáka, pozdějšího biskupa z Tours. Na chrámovém náměstí stojí biskupský palác, Dóm a nová radnice. Někteří navštívili archeologické muzeum Iseum.

Za stále silného deště jsme se vydali na cestu do rakouského Wiener Neu Stadt. Bývalé hraniční pevnosti. Dnes 40ti tisícové město  jsme bohužel pro silný déšť je projeli.

            Jako poslední  zastávku jsme uskutečnili návštěvu pomníku v Mahrfeld , kde na tomto místě zvaném Moravské pole při bitvě roku 1278 byl zabit český král Přemysl Otakar II.

            Zájezdu v ceně 6190 Kč se zúčastnilo 46 snad spokojených účastníků průměrného věku 65,7 roků.

Řidič Radek Kolář.

            Podzimní zájezd Sasko Anhaltsko 26-28. Září 2014. Cena 3190 Kč.

Marie Šmídová, Vladimír Mjalovský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *