Zájezd Vídeň, podzim 2022

Vídeň 3. –4.12. 2022.

Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. příjezd do Vídně – přejezd do centra, prohlídka zahrad barokního zámku Belveder, moderní architektonický celek Hunderwasserhaus, prohlídka historického centra (Dóm sv. Štěpána, Hofburg, náměstí Hoher Markt s orlojem, parlament, radnice…,), v podvečer odjezd do Znojma na ubytování v hotelu Mariel (dříve Bermuda), tel 515 223 869

2 den snídaně, odjezd do Vídně (cca 1,5 hodiny), prohlídka Schönbrunnu – zahrad, možnost prohlídky interiérů zámku, vánoční trhy a osobní volno.

Zájezd zajišťuje CK Teplická rekrea.

Odjezd ve večerních hodinách do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách.

Cena 2890 Kč vč. průvodce, dopravy, bez pojištění.  Záloha do 30.09. doplatek 30.11.na č.ú. 78-7220 840  257/0100, VS 20220295

Odjezdová místa: Ústí n.L.,Teplice (cca 4,00 hod),Most, Praha

Fakultativně ve Znojmě s možností návštěvy sklípku (degustace cca 450 Kč).

Noví účastníci nahlásí jméno, RČ a telefon.

                                      Za organizaci Vladimír Mjalovský, tel 603 845 118

                                                vladimir.mjalovsky@email.cz