Vítáme Vás na stránkách České numismatické společnosti, pobočky Teplice. ČNS Teplice je organizace sdružující odborníky a sběratele zabývající se numismatikou, notafilií, faleristikou a řadou dalších příbuzných oborů. Na našich pravidelných setkáních pořádáme odborné přednášky jak pro naše členy, tak i širokou veřejnost. Konáme aukce sběratelského materiálu, vydáváme pamětní medaile a zabýváme se popularizací numismatiky. Naši členové pravidelně přispívají do odborných periodik a spolupracují s místními institucemi na výstavní činnosti.

Na schůzích, které pořádáme vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci se dozvíte mnoho zajímavého nejen z těchto vědních oborů, ale i o historii a aktuálním kulturním dění z Teplic a okolí. Ve své činnosti úzce spolupracujeme se sousedními pobočkami České numismatické společnosti a místním muzeem.