Historie

Každá záliba, každý zájem nebo vášeň, probouzí se obvykle u více lidí, s rozdílným zanícením a cílem, a společné zájmy sbližují pak tyto lidi k hlubšímu poznávání a bádání. Tak se tvoří různá sdružení, kroužky, spolky, společnosti a jiné. Tak je to i s numismatikou a tak to bylo i s naší pobočkou Teplicích.

Vytvoření numismatického kroužku pomýšlel první předseda pobočky Jan Pěček již v roce 1950 a rozprávěl o tom s Rudolfem Linkem. Z Numismatických listů věděl, že numismatické kroužky již jinde existují. Tehdy bylo v Teplicích známo jen 5 sběratelů mincí: Jan Pěček, Rudolf Linek, Ladislav Kňourek, Čeněk bluebirdDrápalík a František Hora. Později se dozvěděli o Antonínu Berdychovi a Arturu Buxbaumovi z Teplic, Josefu Smetanovi a Josefu Stryhalovi z Košťan. V červenci 1951 se rozhodli Jan Pěček a Rudolf Linek ke svolání první schůzky. Zajistili místnost v hotelu De Saxe a svolali tam na neděli dopoledne dne 5. 8. 1951 devět tehdy známých sběratelů mincí, z nichž se dostavilo šest : Linek , Kňourek,Pěček, Drápalík, Berdych a Buxbaum. Tehdy byli v Numismatické společnosti československé jen Hora, Kňourek, Linek a Pěček. Koncem roku 1951 bylo zaznamenáno 12 účastníků, z toho 6 členů NSČ. Kroužek konal v roce 1951 celkem 10 schůzek a konány byly 2 kratší přednášky.

Zprávy o zahájení činnosti otiskl spolkový časopis ČSPDP v čísle 4-6, 7-9/ 1951, další již v důsledku zastavení časopisu otiskovány nebyly. NSČ na kroužcích tehdy ani velký zájem neměla. Na schůzích se rozvíjel čilý ruch výměny i drobných aukcí, což dovolovaly tehdy ještě devizové předpisy, každý se rád pochlubil s novou mincí nebo medailí, získanou jako přírůstek. Zakládající členové: Buxbaum Artur, Drápalík Čeněk, Gruncl Antonín, Hora František, Kňourek Ladislav, Linek Rudolf, Pěček Jan a za muzeum Stanislav Zachat. Vedoucím byl Jan Pěček, zástupcem Rudolf Linek, knihovník Ladislav Kňourek. Nelze přejít potíže, které jsme měli s místnostmi pro schůze a jak víte, vystřídali jsme jich také dost. Schůzovní místnosti byly i opakovaně Hotel De Saxe, Thermia (Krušnohor, Dittrich), Kavárna v Divadle, Hotel Radnice, Restaurace Varšava, Krajské muzeum, Agitační středisko na Stadionu 9.května, Klub občanů v Ruské ulici a Zámecký klub Regionálního muzea.

Za 60 let celkem 18 změn. První velká aukce se konala 20.9.1953, velká aukce s katalogem až 16.10.1966.Aukční místnosti : Hotel Radnice, ZK BONEX Lipový dvůr, Kulturní dům n.p. bluebirdKonstruktiva v Denisově ulici č.8, Restaurace U Pramene, ZK Městského stavebního podniku v budově za kavárnou Concordia, Výstavní síň Jízdárna v Regionálním muzeu, sál komerční budovy Polikliniky v Dlouhé ulici, Dům kultury na Mírovém náměstí. Celkem 8 sálů.Pobočka pořádala velkou výstavu platidel v teplickém muzeu v roce 1961 a výstavu regionálních ražeb v roce 1991. Nadále spolupracuje s Regionálním muzeem nejen svými znalostmi ale i zápůjčkami exponátů pro pořádané výstavy.Pobočková knihovna je jedna z největších ve společnosti a je využívána nejen našimi členy ale i jinými zájemci.Během historie pobočky byly zajištěny 2 nálezy mincí : nález středověkých mincí v Ledvicích v roce 1949 a v roce 1954 nález pražských grošů v Žichlicích. To je v současnosti téměř nemožné. Soupisu chebských mincí Dr. Castelina se zúčastnili Ladislav Kňourek a Jan Pěček. Za 64 let pobočka uspořádala zatím 102 velkých aukcí s katalogem.Z teplické pobočky vznikly i okolní pobočky v Děčíně, Chomutově a Ústí nad Labem. Pobočka má své členy i mimo teplický okres a to v okresech Most, Ústí nad Labem a Litoměřice. Činnost pobočky je převážně osvětová. V dnešním pojetí numismatika neznamená jen sbírání mincí ale hlubší zájem i o ostatní příbuzné obory. A je to sbírání medailí, papírových platidel (notafilie), řádů a vyznamenání (faleristika), akcií (skripofilie), pečetí (signistika), odznaků (signistika) a další drobná plastika (žetony, účelové známky, nouzová platidla atd.).Přednáškových schůzek se zúčastňuje 30 – 40 zájemců. Chodí mezi nás i sběratelé pohlednic, protože vše souvisí se vším. Od září 1996 se scházíme druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 8,30 hodin v Zámeckém klubu regionálního muzea v Teplicích. Procházíme li se prezentačními listinami, setkáváme se ponejvíce s menší skupinou členů, vážných sběratelů , věrných ušlechtilé zábavě a snažících se přinést k záchraně nejen mince a medaile, jako svědky naší dávné minulosti, co je v jejich možnostech a silách.Předsedové pobočky byli: 

Pěček Jan 1951 – 1976
Bulíček Jiří RSDr 1977 – 1985, 1991
Bergner Otto 1986 – 1990
Rönisch Erhard 1992 – 1999
Mjalovský Vladimír 2000 – 2015

Přednášky:

Mjalovský Vladimír 221
Kňourek Ladislav 75
Pěček Jan 65
Rönisch Erhard 48
Wágner Jaroslav st. 35
Dubanič Milan 22
Petráň Zdeněk 15

Pavelcová Olga 14

Z dalších žijících:

Zícha Zdeněk 13
Michovský Tomáš 11
Kříž Josef 10
Myslík Michael 10
Pinta Václav 10
Walter Antonín ml. 11

Za 73 let  činnosti pobočkou prošlo jako řádní členové 272 členů. V současnosti má pobočka 60 řádných členů ČNS. Mluvíme-li o tom, co jsme všechno udělali, nesmíme zapomenout ani těch, co nás opustili. První předseda Jan Pěček, licista, předválečný člen ČNS, hlavně  se zajímal o mince střední Evropy.

Druhý předseda RSDr Jiří Bulíček, bývalý důstojník čs, armády a profesor obchodní akademie se zajímal hlavně o nouzová platidla a antiku. Třetí předseda Otto Bergner, německé národnosti, vodař, měl velkou sbírku polských mincí a porcelánových medailí. Čtvrtý předseda Erhard Rönisch, také německé národnosti, důlní technik , se hlavně zabýval mincemi 17.století a dolary USA.

Pátý předseda, žijící, Vladimír Mjalovský, stavební projektant. Specializoval se na mincovnictví Dubrovníku a medaile Bohemiky s příběhem, 44 let knihovník 39 let aukční referent, organizátor zájezdů. Ladislav Kňourek, vyučený prodavač, numismatik od Boha, kreslíř, odborník na středověké mince našeho regionu. Josef Urban, strojní technik, dlouholetý knihovník a aukční referent miloval antiku. Ing. Jiří Šimůnek, člen od roku 1978, pozdější předseda ČNS

Dubanič Milan, pozdější zakladatel pobočky v Ústí n.L. a dlouholetý  tajemník ČNS. Stanislav Dluhoš, a Václav Štajner, funkcionáři v pozdější Děčínské pobočce Ivan Dejmal,člen od roku 1965, pozdější ministr Životního prostředí ČR. Zahradník Alois, technik, dlouholetý pokladník, specialista na chyboražby  a porcelánky. Mareš Jindřich , stavař, specialista na mincovnictví Leopolda I.

Z těch žijících:

Václav Pinta, zakladatel pobočky Chomutově, známý odborník grošového období Karla IV. PhDr František Kolouch, restaurátor a soudní znalec

V průběhu let vydala pobočka řadu medailí. Podíleli se na jejich zpracování  členové i špičkoví umělci. V soupisu Martina Foukala: České numismatické medaile. Katalog ražeb.1.díl je to 14 medailí  v různém provedení, plus dvě zatím nepublikované.

Nejdražší  byla medaile k 50 výročí pobočky s námětem Julia Payera  DN 40 mm ražená  ve zlatě v počtu 4 kusy. Jeden „chudý sběratel“ ji po zvýšení cen zlata svůj exemplář údajně prodal jako materiál. Byl to sběratel? Relativně vzácná asi bude obyčejná hliníková medaile z roku 2015 , kterou byli obdarování účastníci zájezdu na Slavkovské bojiště v počtu 33 , z toho ale jen 5 byli numismatici a 3 cizinci. Ještě byly vyraženy 3 kusy měděné a pak se údajně poničila raznice. Pak to byla medaile  ke 150 výročí dobrovolných hasičů v Teplicích  podle návrhu Michala Vitanovského jsme vydali v roce 2018  a ražbu provedla pražská firma TRIGA-K.

Další byla medaile etnografa a cestovatele Miloslava Stingla, rodáka z Bíliny. Ten by se v roce 2020 dožil 90 let. Návrh medaile vytvořil Michal Vitanovský.

K 70 výročí svého založení vydala pobočka klipu s motivem teplického muzea, místo svých schůzek a jmény 5 předsedů. Na rubu jsou znaky měst, odkud pocházejí členové pobočky. Medaili opět navrhl Michal Vitanovský, provedení stříbro, měď a tombak. V dlouhodobém plánu je medaile dalšího rodáka z kraje , tentokrát ze Střelné, dnes součást Košťan. Antona Wiedemanna, medailéra císařovny Marie Terezie, kterou navrhl slovenský umělec Branislav Ronai.  V roce 2024 bude 300  let od jeho narození. Medaile velikosti 50 mm v provedení Ag, tombak a Cu se již razí. V roce 2032 bude 200 výročí narození Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola, děčínského rodáka.

V roce 2033 300 let od narození Adaukta Voigta rodáka z Litvínova. Mohla by to být i medaile paní Hany Benešové, manželky našeho druhého prezidenta, která se narodila v Domaslavicích, součásti Háje u Duchcova. Další může být Jan Klecanda, Jan Havlasa, cestovatel a diplomat.  

Čestmír Císař, politik Pražského jara 1968.

Jan Zelenka Hajský. Učitel z Háje u Duchcova, pracovník Sokolského odboje, popravený v roce 1942 za Heydrichiády.

Netradičně byla vydána pamětní bankovka ke 40. výročí přesunu gotického kostela v Mostě. Nezapomenutelné byly zájezdy pobočky . Po uvolnění hranic jsme procestovali Evropu od Pyrenejí po Karpaty, od Hamburku po Řím. Mnohé v naší činnosti se leckomu nelíbilo ale tak už to bývá. Snažme se ale pro naši společnou věc, pro naše společné zájmy udělat vše, co je v našich silách a vždy svědomitě.

Vladimír Mjalovský,

Teplice 7.7.2024