Zájezd do Duryňska

Stejně jako v minulých letech jsme se v posledním  zářijovém víkendu vydali na třídenní cestu, tentokrát k poznání Duryňska.

V pátek 27.9. jsme vyjeli tentokrát s dopravcem a současně řidičem Jiřím Přistoupilem směrem na Drážďany a dále Saskem směr Chemnitz a v dopoledních hodinách se uskutečnila první zastávka v Duryňsku, městě Jena.

Jena se 110 tisíci obyvateli  leží v kotlině řeky Sály mezi vápencovými pohorkami. Vystoupili jsme u moderního nákupního centra – Galerie po jejím projití se vrátili do historického centra města. Centrem je Radniční náměstí s pozdně gotickou radnicí z 15.století. Na tomto náměstí je několik domů ze 17.století, z nichž v jednom je městské muzeum, kde je v současné době umístěn sedmihlavý drak – symbol města. Nedaleko náměstí je gotický kostel sv.Michala a za ním pan centrum Jenské university založené roku 1558,Nejstarší část univerzity je tzv. Collegium Jenense.

Toto město známé po celém světě optickým závodem Carl-Zeiss-Jena má nejen své muzeum optiky ale také Zeiss-Planetarium, nejstarší na světě. Z Jeny jsme pokračovali jižním směrem k návštěvě malého ale krásného města Rudolstadt.

Rudolstadt leží n levém břehu Sály a má 32 tisíc obyvatel. Ze samotného historického centra jsme nekonečném množství schodů došli k baroknímu zámku Heidecksburg, který je dominantou města. V tomto zámku z 18.století je dnes umístěno přírodopisné muzeum a velká sbírka historických zbraní. Zámek jsme nenavštívili, prošli jsme jen nádvořím a prohlédli si krásné terasovité zahrady. V centru města pak jsme viděli ještě menší barokní zámek Ludwigsburg také z 18.století.Starými uličkami se zachovalými domy jsme došli na radniční náměstí s pěknou barokní radnicí. Z Rudolstadtu jsme odjeli do dalšího malebného města Saalfeld.

Saalfeldu jsme si nejdříve prohlédli tržní náměstí, kam jsme byli přímo dovezeni až před krásnou renesanční radnici ze 16.století. Z náměstí navazuje rovněž velká upravená pěší zóna s kostelem Johaniskirch, končící u hradeb s branami a věžemi. Ze saalfeldu jsme pak přímo jeli do Erfurtu do Ibis Hotelu, kde jsme byli po obě noci ubytováni.

V sobotu 28.9.jsme se po snídani vydali východním směrem k návštěvě města Výmaru. Weimar je město s 64 tisíci obyvatel a leží na levém břehu řeky Ilm, představuje zlatý věk kulturních dějin země, tzv. „Výmarský klasicismus“.

Vystoupili jsme na malém náměstí, na kterém stojí socha J.S.Bacha, který zde dlouhá léta pobýval. Sousední hlavní Tržní náměstí nás přivítalo slunečným, ale chladným počasím a příjemnou atmosférou sobotního dění. Prošli jsme si rušný trh, kde stojí novogotická radnice a Cranachův renesanční štítový dům, jeho tehdejší atelier. Bohatý trh v samém centru ukrýval Neptunovu kašnu z r.1774. V severozápadní části městského jádra stojí barokní kostel sv.Jakuba. Jihozápadně pak je  Divadelní náměstí s divadlem  z r.1910 a sousoším Goetha  a Schillera. Pak jsme viděli Schillerův dům, Goethův dům, pak dům F.Liszta. Ve všech je umístěno muzeum. Na okraji městského jádra v zámecké zahradě stojí zámek z 18.století. V jeho blízkosti stojí budova městského archivu, který projektoval český architekt Josef Zítek.

Z Výmaru jsme západním směrem projeli Erfurt a  nakrátko se zastavili v městě Gotha

Prošli jsme nádvořím zámku Friedenstein se sestoupili do historického jádra města. Na hlavním náměstí stojí pěkná renesanční radnice, barokní dům a kostel sv.Markéty. Celé náměstí se zámeckou ulicí lemují krásné hrázděné domy. V té době se tam konaly místní historické slavnosti s trhem a poznali jsme, že Gothajský salám je mýtus z Česka asi jako ruská vejce a španělský ptáček.

Z Gothy jsme se vrátili do Erfurtu, kde jsme v samém historickém centru strávili zbytek dne. Vystoupili jsme na Dómském náměstí, nad nimž vévodily gotické  kostely a pevnost Petersburg. Pak jsme se vydali obchodní ulicí Anger, kde je ranně gotický kostel sv.Uršuly, prošli jsme rozkopaným Rybím náměstím s krásnou renesanční radnicí a pěknými měšťanskými domy. Velmi zajímavý je Kramářský most, který překlenuje řeku Geru. Je to unikátní dílo v celé střední Evropě s 32 domy a obchody ze 17. a 18. Století. V době naší návštěvy se na hlavním náměstí konaly slavnosti Oktoberfest.

V neděli 29.9. jsme jeli do Eisenachu. Hlavním naším cílem byla návštěva hradu Wartburg.

Vstupné bylo 8 €

Hrad je postavená na skalním útesu je příkladem německých hradů a právem je na seznamu světového dědictví UNESCO.. Má strážní věže, hrázděné horní patro, interiery s klenbami, vnější a vnitřní nádvoří. Po jeho návštěvě s místním průvodcem jsme se ještě zastavili v samotném městě Eisenach. Přivítalo nás klidné, prosluněné nedělní městečko, rodiště J.S.Bacha. Zaparkovali jsme přímo u jeho sochy, prošli kolem domu ve kterém je jeho muzeum a prohlédli si náměstí se zachovalými hrázděnými domy,radnicí, domem Martina Luthera a kostel sv.Jiřího, kde byl pokřtěn malý Bach.

Na další cestě k domovu jsme se zastavili ve městě Mühlhausen. To patří mezi nejstarší v Duryňsku, má krásně zachovalé historické jádro s městskými hradbami. Křivolaké uličky města lemují půvabné hrázděné domy. Je zajímavé i tím, že má šest gotických kostelů.

Tentokrát nám velmi přálo počasí. Zúčastnilo se 35 snad spokojených účastníků průměrného věku 68,8 let.

Marie Šmídová

Vladimír Mjalovský

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *