Sudetoněmecká numismatická společnost

V politickém ovzduší Československé republiky snahy i německých numismatiků směřovaly k založení vlastní společnosti, nezávislé na Numismatické společnosti československé. V současnosti už od této události uplynulo osmdesát let. Do nově vzniklé společnosti  nevstupovali jen jednotlivci, členy se staly muzea, muzejní spolky, gymnázia, nejen z německého prostředí. Členem bylo i Národní muzeum v Praze, arcibiskupská knihovna v Kroměříži, kláštery na Strahově , v Teplé, atd. Členství  přijaly i významné osobnosti naší numismatiky jako byli Bedřich Augst, R.Pilát, A.Prokop. A.Schwarzenberg, J.L.Červinka, J.Ječný, L.Lábek. K.Němeček. F.Papoušek. J.B.Pichl a další.

Významné bylo i mezinárodní zastoupení od Brazílie  po Turecko. Nechyběly evropské numismatické společnosti a kabinety. Nejpočetněji bylo zastoupené pochopitelně Německo.

V roce 1931zde vznikl Spolek Německých přátel mincí (Verein der „Deutsche Münzenfreunde Teplitz-Schönau 1931“), který se scházel v někdejší restauraci v dnešní ulici 28.října  (v současnosti budova Všeobecné zdravotní pojišťovny).

Spolek uspořádal ve dnech  6.- 20.11.1932 výstavu mincí,medailí, razidel a papírových platidel ve spolupráci se Sudetoněmeckým muzeem

Po uspořádání výstavy platidel v tehdejším Sudetoněmeckém muzeu ve Školní ulici č.8  (dnešní oblastní archiv) v Teplicích , byla založena Sudetoněmecká numismatická společnost, jejíž osmistránkové stanovy podepsal jako zakladatel Wilhelm Haberditz .Její oficiální název zněl : Sudetendeutsche Numismatische Gesellschaft. Reichsvereinigung der deutschen Münzensammler und Münzenforscher in der Tschechoslowakischen Republik (S.N.G.) Sitz Teplitz-Schönau (Böhmen). Gegründet am 6.November 1932 in Teplitz-Schönau.

Jahresneitrag 60 Kč – Einschreibgebühr 10 Kč.

V rámci výstavy byla vydána známá klipa velikosti 50×50 mm podle návrhu stavitele Antona Tittela se znaky 30 sudetoněmeckých sídelních měst poboček. Medaili razila firma  Rudolf  Pfeiffer v Jablonci nad Nisou. Bylo vydáno 50 ks stříbrných (silber) hmotnosti 80 g (78,1g)  za cenu 80 Kč  a 150 ks postříbřených (Altsilber) hmotnosti 65 g (66,15 g) za cenu 45 Kč. Postříbřená medaile byla uložena v papírové etui 55×55 mm ze zeleného kartonu vystlaného vatou, Stříbrná   byla v dřevěné zelené etui 90×90 mm na koso, vystlané zeleným sametem, s kovovým uzávěrem. Na víku je nápis „Deutsche Münzfreunde 1931 der Kur. U. Baden-Stadt Teplitz-Schönau“.  V pěti případech byla uložena v nespecifikované, zřejmě luxusní, etui.  Dodatečně mělo být postříbřeno 300 ks dle  článku Gerharda Messlera v NNB č.11/07. Distribuci prováděl p.Oskar Stein, Meissnerstrasse 23, Teplice.

Stříbrná medaile má pod znakem Kremnice  tři značky. Vlevo značku výrobce, uprostřed jakost, v tomto případě 900, a vpravo punc. V avizovaném propagačním materiálu jsou hmotnosti přehozeny,

V teplickém Regionálním muzeu je uložen 1 kus v mědi a 1 kus v pozlaceném bronzu a jsou zde uloženy i matrice medaile, sádrový model a kovové zvětšeniny rubu a líce medaile velikosti 250×250 mm. Tyto exempláře byly vystavovány na výstavě regionálních medailí v roce 1991.

         Společnost vydala také členský odznak z Ag 900/1000 o velikosti 17 mm a hmotnosti 3,09g. Opis má text vnitřní   SUDETENDEUTSCHE  NUMISM.GES a vnější DOMINVS STEPHANUS SLICK COMES DE PASSAUN ET.C.,uprostřed poprsí muže v baretu vlevo. Odznak je ve sbírce Regionálního muzea v Teplicích.

         Po „osvobození“ z útisku Čechů v říjnu 1938 byla společnost zrušena a její činnost začleněna do celostátní říšské organizace kultury.  Její teplický předseda Wilhelm Haberditz ,městský tajemník,  člen SdP a později NSDAP, proslul jako úspěšný arizátor ukořistěného majetku.

         V seznamu členů jsou uvedena jejich bydliště tak, jak podle své národnosti uváděli. Je to obraz skutečné historie. To abych nebyl označován za „Sudeťáka“. Jsou tam známá jména z odborné publikační činnosti i z poválečného působení.

Poznámka:

Exempláře regionálním muzeu v Teplicích:

NU 2134 Stříbrná          77,90 g

NU 1437 Postříbřená     66,00 g

NU 1671 bronzová       66,85 g RRR

NU 1672 Postříbřená     66,95 g

NU 2125 Měděná         65,50 g RR

NU 6467 jednostranná 250*250 mm

NU 6468 jednostranná 250*250 mm

Sbírka VM Ag              78,10 g

       Postříbřená          66,15 g

Vladimír Mjalovský 28.10.2011

Prameny:

Zápisy SDNG – Oblastní archiv Litoměřice  – Teplice

Plakát výstavy 1.Sudetendeutschen Ausstelung von Münzen,Medaillen,Prägen und Papiergeld 6. 12.11.1932

Satzungen der Sudetendeustchen Numismatischen Gesellschaft

Der Münzensammler 59/11/1932

Numismatický časopis československý 1933/129

Katalog výstavy regionálních ražeb a medailí 1991. Regionální muzeum a pobočka ČNS v Teplicích

Drobná plastika 2008/3-4,str.28-30:Sudetoněmecká numismatická společnost:

Mjalovský Vladimír

Slezský numismatik11/2008/6-7.Členové Sudetoněmecké numismatické společnosti ve Slezsku: Growka Květoslav

Numismatischen Nachrichten Blatt 11/2007 str.468-470. Sudetendeutsche Numismatische Gesellschahft. 1932-2007 : Ein stilles Jubiläum .: Gerhard Messler

Vyprávění Josefa Kounovského

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *