Numismatické zajímavosti teplického regionu

V roce 2013 uplynulo 200 let od bitvy u Přestanova a Chlumce. Ještě před bitvou  do  Ústí nad Labem, města s asi 1500 obyvatel, vstoupil odřad  francouzské armády generála Creuzera čítající dva  prapory pěšího vojska, dvě eskadrony jízdy, dva kanony a oddíl  zákopníků. Členové tehdejší městské rady byli sehnáni na radnici a bylo jim nařízeno, že město musí poskytnout Francouzům 50 tisíc denních porcí chleba a také seno pro divizi generála hraběte Dumonceaua. To byl ovšem pro malé město nereálný požadavek a tak nakonec byli radní postaveni pod stráž a pět ústeckých pekařů začlo péci nepřetržitě chléb z mouky která byla v městském vojenském skladě a která také byla zrekvírována po domech. Protože válka byla vedena velice pohyblivě, rychlými manévry, měli Francouzi důvodné obavy, že by mohli být ve městě zaskočeni a obklíčeni . Pro nepřehlednost situace bylo výhodné, najít místního člověka, který by prošel do Chlumce a předal zprávy pro velitele francouzského vojska, generála Renée Vandamma. V tíživé situaci byl posel vybrán losem , který padl na postaršího punčocháře Ingáce Fleischera. Ten za řádné doručení zprávy a návrat s odpovědí ručil svým domem a rodinou. Nešťastník nakonec dokázal projít všemi vojenskými strážemi až do Chlumce, kde mu Vandamme dal stříbrný pětifrank jako odměnu za doručení zpráv. Mince byla opatřena ouškem, nošena a posléze se v rodině uchovávala na památku šťastného konce celé epizody a přežila  až do dnešní doby, kdy je exponátem Ústeckého muzea.

Stříbrný pětifrank o průměru 37 mm, mincovnou deklarované hmotnosti 25 gr., ze stříbra ryzosti 900 tisícin, má letopočet ražby 1812 a značku mincovny  písmeno  W, která byla přidělena mincovně ve městě Lille, na  severní hranici Francie s Belgií. V napoleonském období známe více než 40 míst, kde byly raženy Francouzi mince. Shodných mincí jen  v této mincovně bylo daného roku vyraženo podle některých údajů 4.342 mil. kusů. Věrný Napoleonův portrét nám představuje antického hrdinu, 35- ti  letého pokrokového mladého muže, všestranně vzdělaného, s pronikavou inteligencí, pevnou vůlí a nesmírnou odvahou, geniálního vojevůdce , císaře ( období I. restaurace) na vrcholu nevídané  životní dráhy.

RSDr. Myslík

autor fota: p. Jiří Preclík, fotograf Muzea Ústí nad Labem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *