Pamětní bankovka

ke 40. výročí přesunu děkanského kostela v Mostě

Česká numismatická společnost pobočka Teplice, vydává k 40. výročí přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě pamětní list v podobě bankovky.

Za pobočku ČNS v Teplicích se na její realizaci podíleli Jan Schönfeld a Petr Diviš, kteří jsou autoři ideového motivu. Samotné grafické ztvárnění a výroba je dílem grafika Matěje Gábriše z Bratislavy, který se těmito tisky profesionálně zabývá a má za sebou již několik velice úspěšných realizací. Bankovka se tiskla v ceninové tiskárně na speciálních strojích, přičemž každá z tiskových operací i barva se tiskla samostatně v několika fázích.

Cena pamětního listu je stanovena na 200 Kč a je možné o něj požádat u p. Schönfelda na emailové adrese kulm@centrum.cz

VYDANÉ SÉRIE

Bankovka je vydána ve třech sériích A, B a C. Nejnižším nákladem v počtu čtyř kusů je tištěna série C, která je současně i jako jediná opatřena perforací „CANCELED“. Série A byla vydána v limitovaném počtu 50 ks a je určena výhradně členům pobočky ČNS v Teplicích. Poslední série B je poté dána k volnému prodeji zájemcům jak z ostatních poboček ČNS, tak i široké veřejnosti.

POPIS

Bankovka o rozměrech 159 x 69mm je tištěna na ceninovém papíře (gramáž 90g/m2) s ochrannými UV vlákny a vodoznakem typ tzv. Pyramida. Dominantní barva hlavního tisku: tmavě zelená. Líc bankovky je poté doplněn samostatným UV tiskem v podobě gilošové růžice.

Líc

Po pravé straně je umístěna alegorie průmyslu a techniky. V horní části bankovky je umístěn text „ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST/ POBOČKA/ TEPLICE“, pod nímž se nachází ozdobná oranžovo-modrá gilošová růžice s číslovkou „40“. Po jejích obou stranách je umístěna série a sériové číslo. Pod růžicí je umístěn text s odkazem na příležitost vydání „TUTO PAMĚTNÍ BANKOVKU VYDALA ČNS POBOČKA TEPLICE KU PŘÍLEŽITOSTI ČTYŘICÁTÉHO VÝROČÍ PŘESUNU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ“. Dole poté datum „V Teplicích dne 27. října 2015“ a podpis předsedy pobočky pana Vladimíra Mjalovského.

Rub

Ústředním motivem rubu se stala rytina kostela Nanebevzetí Panny Marie, po jehož obou stranách jsou místěny znaky Mostu a Teplic coby symbol sounáležitosti těchto měst. Pod rytinou se nachází text „ 40. VÝROČÍ PŘESUNU DĚKANSKÉHO KOSTELA V MOSTĚ“. Obvod je opět lemován gilošovým rámcem s číslicemi „40“