Medaile Tepličtí hasiči

Česká numismatická společnost pobočka v Teplicích má v plánu vydání pamětní medaile k 150 výročí sboru dobrovolných hasičů ve městě a 170 výročí narození významného činitele hasičského hnutí v Rakousko – Uhersku Reginalda Czermacka.

Líc medaile

Medaili navrhl Michal Vitanovský a je uvažováno vydání medaile velikosti 40 mm v provedení tombak a postříbřená max. 50 ks. Stříbrné medaile jen proti objednávce a složení zálohy.

Podnět k založení hasičského sdružení vzešel z okruhu tělocvičného spolku vzniklého roku 1862.  Tlak na vytvoření hasičského spolku ze strany veřejnosti zvýšil požár, který propukl 27.května 1866 v hotelu De Saxe. Přípravný výbor se dohodl na znění stanov 21.listopadu 1866, po jejich schválení městským zastupitelstvem vyšly tiskem 27.února 1867.Místodržitelství v Praze je potvrdilo 20.března 1867. Spolek se oficiálně nazýval Turner Feuerwehr, tedy Tělocvičný

Hasičský sbor, Vedení nově vzniklého spolku bylo usnesením městského zastupitelstva svěřeno starostovi města Karlu Stöhrovi. Do konce roku 1867 měli již tepličtí hasiči 150 členů.

Hasičské sbory v českých zemích spolupracovaly a postupně nastala potřeba, aby vzniklo nějaké ústředí. České sbory se sice sešly v roce 1876,ale jejich pokus založit zemskou jednotu se nezdařil.Německé spolky byly úspěšnější a ve dnech 24. A 25.března 1878 se jim podařilo na sjezdu v Teplicích schválit stanovy a název “Ústřední zemská hasičská jednota království českého“.

O rok později se tato celozemská organizace definitivně ustanovila. Do generální jednoty vstoupily i české organizace, ale  v roce 1891  se znovu oddělily a vytvořily své vlastní ústředí. Celozemská hasičská jednota byla organizována po jednotlivých župách, zdejší region tvořil župu teplicko-bílinskou. Z místních činovníků byl do ústřední jednoty zvolen teplický podnikatel Regiald Czermack jako jednatel a bílinský lékárník Eduard Dobrowolski jako pokladník.

V roce 1948 byl zřízen v Teplicích profesionální hasičský sbor.

Rubní strana

Reginald Czermack – Warteck se narodil 4.března 1847 v Praze jako syn císařského rady, profesora pražské malířské akademie a správce obrazárny v Rudolfinu Aloise Czramacka-Wartecka. Do Teplic se přestěhoval v červenci 1867 a v následujícím roce si otevřel obchod, kde prodával důlní stroje,čerpadla a stříkačky americké firmy  Douglas .

Již v říjnu 1868 vstoupil do hasičského spolku a po roční zkušební lhůtě složil slib ve funkci lezce. V letech 1875-1880 pak působil jako velitel teplického sboru. Podílel se na vytvoření ústřední zemské jednoty království českého“ a stal se jejím jednatelem a později i místopředsedou. V březnu 1869 byl zvolen prezidentem nově vzniklého „Celorakouského hasičského svazu“. Ve stejné funkci pak působil i v rakouském hasičském výboru a působil i v mezinárodních hasičských organizacích.

Historie strojírenské továrny na parní stříkačky,čerpadla a zařízení pro doly se započala roku 1876, kdy Reginald Czermack otevřel dílnu na stroje a vodovodní zařízení. Rok na tose spojil s teplickým obchodníkem Mühlsteinem a oba podnikatelé vytvořili firmu „Czermack-Mühlstein, továrna na hasící přístroje a čerpadla, ve které byly z dovezených dílů sestavovány převážně ruční stříkačky.

19.března 1879 byla zahájena stavba nové továrny s parním topením a tlakovým vodovodem. Kromě hasičských stříkaček se zde tkaly lněné hasičské hadice.Později se výroba rozšiřuje o postřikovací vozy,stroje na odklízení sněhu, válce a fekální vozy,sanitní vozy a nosítka.

V roce  1905 se firmy E.C.Flader Jöhnstadt Sorgenthal a Czermack sloučily do „Německé a rakouské tovární společnosti“ na hasičské náčiní a potřeby měst“.

V roce 1908 odešl na odpočinek a továrnu předal svým synům Reginaldu a Erichovi.Továrna prosperovala jen do první světové války. V roce 1926 firma Czermack ohlásila bankrot.

Více zde: https://cns-teplice.webnode.cz/products/medaile-teplicti-hasici/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *