Zájezd Německo – Porýní

Pěti denní poznávací zájezd

8.5. – 12. 5. 2024

Program

8.5.24 (středa) – odjezd z ČR ve večerních hodinách
9.5.24 (čtvrtek) – příjezd do Mohuče (prohlídka arcibiskupského města na
soutoku Rýna a Mohanu, je zde proslulý dóm sv. Martina a přední stavby
v německému románském stylu), dále krátká zastávka v lázeňském městě
Wiesbaden (s 26 prameny se řadí mezi nejstarší lázeňská místa Evropy), přejezd
na ubytování

10.5.24 (pátek) – snídaně, poté údolí Rýna – hrad Rheinfels, hrad Stolzenfels,
městečko Boppard, St. Goar, hrad Marksburg, skála Lorelai, hrad Sooneck,
městečko Bacharach, přejezd na ubytování
11.5.24 (sobota) – snídaně, prohlídka starobylého města Koblenz (původně
římské město se spoustou pamětihodností – chrámy sv. Kastora, Floriana,
Vavřince, Panny Marie, zámek kurfiřtů, starý most přes Moselu, Citadely, starý
hrad, radnice…), večer odjezd zpět do ČR
12.5.24 (neděle) – příjezd do ČR v dopoledních hodinách


Cena: 6.590 Kč/osoba


Cena zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, dopravu lux. autobusem, služby
průvodce a komplexní cestovní pojištění UNIQUA vč. storna zájezdu
Přihlášky a záloha 1.500 Kč/os. do 16.2.2024, možno platit hotově v CK
nebo na účet 78-7220840257/0100, VS 2024077.
Doplatek do 16.4.2024.

Vladimír Mjalovský (Vladimir.mjalovsky(zavináč)email.cz)

CK Teplická Rekrea Masarykova 536/5, Teplice (info@teprekrea.cz)